trigono gallery | kifissia/athens

c o n t e m p o r a r y  &  m o d e r n  a r t

 

HOME

 THE GALLERY

  CURRENT EXHIBITION

 PAST EXHIBITIONS

UPCOMING EXHIBITIONS

 ARTISTS

   CONTACT

 ΑΡΧΙΚΗ

 ΓΚΑΛΕΡΙ

 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Group Exhibition

 

‘Atene – Carrara’

Tra presente e passato’

 Sculpture

 > November 15, 2007 – January 12, 2008

 Curator: Rebecca Piccini, Art Critic

Under the auspice of the Italian Embassy

 

Theodoros Papagiannis

Loukas Loukidis

Andreas Lolis

Pier Giorgio Balocchi

Simonetta Baldini

Filippo Canesi

Francesco Cremoni

Maria Claudia Farina

Franco Mauro Franchi

Urlich Johannes Mueller

 

L’ ARTE CHE NASCE DALLA MATERIA

ATENE E CARRARA: TRA PRESENTE E PASSATO

 

Per riscoprire visivamente il fascino e l’evoluzione di un’arte antica, che si concretizza nelle forme piene e scandite di opere realizzate da artisti affermati nel panorama scultoreo contemporaneo, si apre questa mostra

che celebra la sacralitΰ di una scultura che attraverso i secoli continua a nascere dal marmo.

Atene e Carrara, cittΰ anticamente legate a questo nobile materiale, s’incontrano in questa occasione dando vita ad un evento che rinnova il dialogo tra presente e passato; un palcoscenico privilegiato dove l’arte greca e l’arte romana possono nuovamente confrontarsi. I dieci

artisti presenti in mostra pur muovendosi su linguaggi plastici assolutamente personali (dal primordiale al figurativo, sino alla preponderanza di forme astratte), sono tutti accomunati dalla medesima volontΰ di forgiare e trattare la pietra per vivificarla, per palesare quanti mondi,

quante realtΰ possano ancora sorgere dal materiale che ha definito culturalmente e artisticamente l’ Italia e la Grecia.

Attraverso questa mostra si potrΰ cosi vedere in un unico spazio alcune linee del ricco e variegato mondo scultoreo contemporaneo. L’evento fortemente voluto dal giovane scultore greco Andreas Lolis e dal Professor Piergiorgio Balocchi, titolare della cattedra di scultura all’

Accademia di Belle Arti di Carrara, si pone come un primo passo per riavvicinare l’ espressione artistica «greca» a quella «romana»

 

Rebecca Piccini, Critico dell’arte

Ομαδική έκθεση

 

  ‘Αθήνα - Carrara

  ‘ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν’

    Γλυπτική

> 15 Νοεμβρίου 2007 - 12 Ιανουαρίου 2008

    Επιμέλεια: Rebecca Piccini, Κριτικός Τέχνης

 

  ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

    

Θόδωρος Παπαγιάννης

Λουκάς Λουκίδης

Ανδρέας Λόλης

Pier Giorgio Balocchi

Simonetta Baldini

Filippo Canesi

Francesco Cremoni

Maria Claudia Farina

Franco Mauro Franchi

Urlich Johannes Mueller

 

Η Τέχνη που γεννιέται από την Ύλη “Αθήνα και Carrara” :

ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν

 

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να τονίσει τον σεβασμό

προς την γλυπτική που δημιουργείται δια μέσου των αιώνων από το μάρμαρο. Στόχος της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η νέα προσέγγιση που ο θεατής μπορεί να κάνει, αντικρίζοντας την εξέλιξη μιας παμπάλαιας τέχνης που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, μέσα από ζωτικές και γεμάτες δυναμικό ρυθμό φόρμες, τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει νέοι και καταξιωμένοι δημιουργοί, εκφράζοντας ένα υνοπτικό πανόραμα των σύγχρονων ιδιωμάτων.

Η Αθήνα και η Carrara είναι δύο πόλεις που τις συνδέει ήδη από την αρχαιότητα η κατεργασία του ευγενούς αυτού υλικού, το οποίο δεν είναι άλλο από το μάρμαρο.

Η έκθεση προσφέρει την ευκαιρία, μέσα από την εικαστική άμιλλα να συναντηθούν αυτές οι δύο πόλεις με τις παραδόσεις και τις νεώτερες διατυπώσεις που αφορούν την ελληνική και την ιταλική γλυπτική. Τα έργα των δέκα καλλιτεχνών που συμμετέχουν, παρουσιάζουν το καθένα τις προσωπικές πλαστικές ιδιαιτερότητες των γλυπτών τους, στις οποίες συναντά κανείς στοιχεία της παραστατικότητας

μέχρι εκείνα της αφαίρεσης, που συχνά υπερισχύει

με τις διαφορετικές της εκφάνσεις. Οι κόσμοι που τα έργα αποκαλύπτουν είναι ποικίλοι και πολυεπίπεδοι, δηλώνο-ντας την δυνατότητα ενός υλικού, που όχι μόνον αντέχει στον χρόνο, αλλά μπορεί ακόμη να εμφανίζει ποιότητες και αισθητικές παραμέτρους αντάξιες του πνευματικού επιπέδου που χαρακτηρίζει τόσο την Ελλάδα όσο και την Ιταλία στις μέρες μας.

Η ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση που συγκεντρώνει μια

σταχυολόγηση εκφραστικών τρόπων κι αντιλήψεων ανάμεσα στις δύο πόλεις, δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την συμβολή αφενός του νέου γλύπτη Ανδρέα Λόλη, αφετέρου του καθηγητή της έδρας Γλυπτικής της Ακαδημίας της Carrara Pier Giorgio Balocchi.

 

Rebecca Piccini,  Κριτικός Τέχνης

 

 

 

© trigono gallery

designVK&SLteam